Ens senere professionelle tilgang i livet som læge

Selvom der er noget tid til jeg selv er færdig som læge, går jeg altid og tænker over hvordan jeg vil være professionelt og personligt i mit senere arbejde. Jeg har allerede en vis balast og holdning til en masse områder, men jeg er altid glad for at finde nye. Jeg synes det er vigtigt at man sætter sig nogle værdier og mål for ens senere virke, også selvom der er lang tid til.

I dag læste en en artikel i Ugeskrift for Læger. Den omhandler Lisa Seest Nielsen, som er overlæge på intensiv afdelingen i Kolding. En artikel som sætter fokus på værdien i som patient at dø i eget hjem.

http://ugeskriftet.dk/nyhed/jeg-vil-gerne-hjaelpe-mennesker-der-paa-kanten-af-livet-tager-en-staerk-beslutning-om-doe-i

Læs resten “Ens senere professionelle tilgang i livet som læge”

Reklamer